1

This Order may be cited as the Attestation of Constables (Welsh Language) Order 2002 and shall come into force on 1st October 2002.

NOTES
Initial Commencement
Specified date

Specified date: 1 October 2002: see above.

2

2

The following form of words in Welsh may be used as an alternative to the words set out in Schedule 4 to the Police Act 1996 in the case of attestation as a member of a police force or a special constable in the police areas of Dyfed-Powys, Gwent, North Wales or South Wales—

“Rwyf i...o...yn datgan ac yn cadarnhau yn ddifrifol ac yn ddiffuant y byddaf yn gwasanaethu'r Frenhines yn dda ac yn gywir yn fy swydd o heddwas (heddferch), yn deg, yn onest, yn ddiwyd ac yn ddiduedd, gan gynnal hawliau dynol sylfaenol a chan roddi'r un parch i bob person; ac y byddaf i, hyd eithaf fy ngallu, yn achosi i'r heddwch gael ei gadw a'i ddiogelu ac yn atal pob trosedd yn erbyn pobl ac eiddo; a thra byddaf yn parhau i ddal y swydd ddywededig y byddaf i, hyd eithaf fy sgil a'm gwybodaeth, yn cyflawni'r holl ddyletswyddau sy'n gysylltiedig â hi yn ffyddlon yn unol â'r gyfraith.”.

NOTES
Initial Commencement
Specified date

Specified date: 1 October 2002: see art 1.

Signature

John Denham

Minister of State

Home Office

5th September 2002

EXPLANATORY NOTE

EXPLANATORY NOTE (This note is not part of the Order)

This Order specifies the form of words in Welsh which may be used in police areas in Wales for the attestation of constables or special constables as an alternative to the words in Schedule 4 to the Police Act 1996.